Wat willen we?

Dit Water- en Klimaatadaptatieplan beschrijft welke doelen we willen bereiken voor water en klimaatadaptatie, hoe we dit gaan doen en hoe dit bijdraagt aan de gewenste toekomst voor Enschede. Dit hoofdstuk gaat over wat we willen bereiken. Hoe dit bijdraagt aan de gewenste toekomst voor Enschede. Dit hoofdstuk gaat over wat we willen bereiken. Hoe we dat willen doen staat in het hoofdstuk 'Hoe gaan we er komen'.

Enschede wil een aantrekkelijke stad zijn en blijven om in te wonen, leven en werken. Het Water- en Klimaatadaptatieplan draagt bij aan de strategische opgave ‘Duurzame en groene stad’ van de gemeente Enschede. Om een duurzame en groene stad te zijn moeten water, riolering en klimaatadaptatie op orde zijn. De juiste hoeveelheid water op de juiste plek zorgt voor een aantrekkelijke omgeving om in te leven en werken. Goede riolering is belangrijk voor de gezondheid van inwoners. Klimaatadaptatie is nodig om ook in de toekomst fijn te kunnen wonen, werken en recreëren in de stad en omgeving.

Het Water- en Klimaatadaptatieplan draagt natuurlijk ook bij aan andere beleidsplannen. Klik hier om meer te lezen over hoe water en klimaat bijdragen aan de strategische opgaven van Enschede.

Onze doelen zijn bepaald op basis van onderstaande visies, verplichtingen en plannen.