Hoe gaan we er komen?

In dit Water- en Klimaatadaptatieplan staat hoe we meehelpen aan de toekomstdoelen van de gemeente Enschede. Ook staat er welke doelen we willen halen voor water en klimaatadaptatie en hoe we deze willen halen. Dit hoofdstuk gaat over hoe we er gaan komen. Wat we daarvoor nodig hebben staat in het volgende hoofdstuk.

De aanpak om onze doelen voor water en klimaatadaptatie te halen bestaat uit zes hoofdpunten. Door op de punten te klikken, gaat u naar de uitleg.

  1. Dagelijks beheer en onderhoud

  2. Risicogestuurd beheren

  3. Klimaatbestendig inrichten

  4. Aansluiten bij het natuurlijke systeem

  5. Wijkgericht werken

  6. Samenwerken met inwoners, (water)partners en kennisinstellingen

Wij hebben tijdens de klimaatdialogen in het najaar van 2020 gesproken over de gevolgen van een veranderend klimaat. Ook hebben we gepraat over de manier waarop we de gemeente daarop kunnen voorbereiden. Uit deze dialogen kwamen een aantal manieren om dit aan te pakken. Dit zijn bewustwording creëren, samenwerken, integraal werken (samenwerken met andere onderwerpen en partijen) en lerend doen. Ook kwam er uit deze gesprekken dat het belangrijk is om wat we leren goed vast te leggen in ons beleid en in hoe we werken. Deze uitkomsten zijn meegenomen in dit hoofdstuk.

Of lees alleen de samenvatting:

Project Molenstraat

Voorbeeld van klimaatbestendig inrichten en opgaven combineren

In de mobiliteitsvisie die in begin 2020 is gemaakt, is de Molenstraat als fietsstraat opgenomen. De Molenstraat is belangrijk in de F35 als verbinding tussen de wijken en onze economische centra. Deze route was eerst ingericht voor de auto, maar wordt nu verbeterd naar een fietsstraat. Dit betekent dat de weg wordt versmald en dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat. Hierdoor zal de verkeersdrukte op deze route naar beneden gaan van 12.000 naar maximaal 4.000 langskomende voertuigen per jaar.

Doordat de straat versmald wordt, ontstaat er meer ruimte voor voetgangers, nieuwe gebouwen en bloemen, planten en bomen. In totaal komt zo’n 20% minder straattegels en komt er zo’n 2700 m2 aan nieuw groen bij. Dat betekent ook. Op een aantal van deze groene plekken leggen we 20 wadi’s aan. Dat zijn verlagingen die water tijdelijk opvangen. De wadi’s in de Molenstraat kunnen samen zo’n 250.000 liter water opslaan.

In de Molenstraat komt niet alleen meer groen maar ook beter groen. Dit vergroot de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende boom- en plantensoorten die aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels). Voor de nieuwe inrichting worden 32 bomen weggehaald en 58 bomen geplant. Zo wordt de Molenstraat een stuk mooier en daardoor prettiger om doorheen te fietsen en wandelen.

Omdat de straat toch opengebroken wordt, grijpen we de kans om ook onder grond dingen de veranderen. We vervangen het gemengde rioolstelsel door een afvalwaterriool r en een regenwaterriool. Het regenwaterriool voert het schone water af naar de Roombeek. Verderop in de stad weer komt het schone water dus weer in de natuur terecht.

In de Molenstraat wordt ook een warmtenet aangelegd, in samenwerking met En natuurlijk. Door alle werkzaamheden te combineren is er minder overlast voor de omgeving en is het goedkoper Het warmtenet wordt aangelegd om het Stadskantoor, de Noordmolen en het Brunningmeijer te verwarmen. Later kunnen er ook nieuwe gebouwen naast het stadskantoor en in het toekomstige Pakhuiskwartier op aansluiten.