Wettelijke kaders

Bij het uitvoeren van haar gemeentelijke watertaken volgt de gemeente de wetten en regels van de nationale overheid. Hierin staat beschreven wat de gemeente móet doen en aan welke doelen we meewerken.

De drie taken van de gemeente op het gebied van water

Elke Nederlandse gemeente heeft drie taken op het gebied van water. Voor deze taken hebben de gemeenten een zorgplicht: ze zijn verplicht om te zorgen dat zaken rondom water goed geregeld zijn.

Enschede bereidt zich voor op extreem weer

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daardoor verandert ons klimaat: dat noemen we klimaatverandering. In de toekomst wordt het weer steeds extremer.

Afstemming met andere programma’s en plannen

Het Water- en Klimaatadaptatieplan staat niet op zichzelf. Het is een uitwerking voor de komende vijf jaar van de Watervisie Enschede 2013 - 2025.

Water- en Klimaatadaptatie in Enschede

Dit Water- en Klimaatadaptatieplan gaat over het water in Enschede. Dat is natuurlijk erg breed, daarom leggen we in dit hoofdstuk uit over welke onderdelen van ons water het plan precies gaat.

Water in Enschede

Maar een klein deel van het water in Enschede is zichtbaar, bijvoorbeeld in een vijver, een beek of een sloot. Het grootste deel is niet zichtbaar en zit onder de grond.

Wat willen we?

Dit Water- en Klimaatadaptatieplan beschrijft welke doelen we willen bereiken voor water en klimaatadaptatie, hoe we dit gaan doen en hoe dit bijdraagt aan de gewenste toekomst voor Enschede. Dit hoofdstuk gaat over wat we willen bereiken.

Doelen voor water en klimaat

Veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mens, dier en plant

Hoe gaan we er komen?

In dit Water- en Klimaatadaptatieplan staat hoe we meehelpen aan de toekomstdoelen van de gemeente Enschede. Ook staat er welke doelen we willen halen voor water en klimaatadaptatie en hoe we deze willen halen.

Risicogestuurd beheer

In Enschede werken we volgens de systematiek van risicogestuurd beheer. Dat betekent dat we beslissingen over waar en hoe we aan de slag gaan nemen op basis van mogelijke risico’s.

Toon meer resultaten