Klimaatbestendig inrichten

Als we iets nieuw bouwen of nieuw aanleggen doen we dat meteen klimaatbestendig. We hebben duidelijke regels en richtlijnen opgesteld waaraan ontwerpen van gebieden moeten voldoen. De ontwerpen controleren we vervolgens via het proces van de water- en klimaattoets. Als we bestaande gebouwen of gebieden  aanpassen of opnieuw ontwikkelen  doen we dat klimaatbestendiger. Zo werken we samen met ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en andere initiatiefnemers aan gezonde en prettig leefbare nieuwbouwgebieden.

De hoofdlijn van ons beleid voor klimaatbestendig inrichten staat hierna beschreven. De details van dit beleid werken we de komende periode verder uit. De komende jaren gebruiken we om ervaring met het beleid op te doen. Na evaluatie stellen we dat bij waar dat nodig is.