Riolering

Afvalwater kan op verschillende manieren naar de waterzuivering afgevoerd worden: via een gemengd riool of via een gescheiden riool.

  • Een gemengd riool voert vuil afvalwater en schoon regenwater samen in één buis naar de zuivering. In Enschede wordt ongeveer 60% van het afvalwater via een gemengd riool afgevoerd.

  • Een gescheiden riool voert afvalwater en regenwater elk in een eigen buis af. Het afvalwater gaat naar de zuivering waar het wordt schoongemaakt. Het regenwater is schoon en hoeft niet te worden schoongemaakt. In Enschede wordt 40% van het afvalwater via een gescheiden riool afgevoerd.

Werk aan de riolering in Enschede

In de gemeente Enschede ligt bijna 1100 kilometer aan rioolbuizen. Dat is langer dan een autorit op en neer naar Berlijn vanaf Enschede.

We onderhouden de riolering, zodat het riool zo lang mogelijk goed blijft werken. We maken de buizen schoon, zuigen de putten en kolken in de straten leeg en voorkomen en repareren storingen aan pompen.

De riolering in Enschede gaat gemiddeld zeventig jaar mee . Dat is lang, maar toch moeten we elk jaar een behoorlijke aantal kilometers riolering repareren of vervangen.

Het gemengde riool heeft als nadeel dat het soms de grote hoeveelheid regenwater niet aan kan. Dit komt voor  als het extreem  hard regent. Als dit gebeurt, laten we het water als tijdelijke noodoplossing in het oppervlaktewater lopen (via een overstort). In veel gevallen wordt hiermee voorkomen dat straten en huizen onderlopen. Omdat dit water niet schoon is,  is het niet goed voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Ook zorgt het schone regenwater voor een slechtere werking van de waterzuivering. Dit komt omdat het afvalwater daar verdund met regenwater aankomt en dat is moeilijker te zuiveren. Daarom leggen we tegenwoordig als het kan gescheiden rioleringen aan. Ook stimuleren we inwoners en ondernemers de regenpijp(en) van hun gebouw af te koppelen van de riolering. Het regenwater blijft dan in de omgeving waar het valt. Als de voordelen groter zijn dan de nadelen (te hoge kosten), mikken we op het afkoppelen van regenwater.

In bijlage IV leest u meer over ons huidige rioolstelsel en de kwaliteit daarvan.