Regenwater

Regenwater dat uit de lucht valt is schoon. Daarom is het zonde om het via de gemengde riolering naar de waterzuivering af te voeren. Het schone water is namelijk goed te gebruiken in de omgeving waar het valt! Bijvoorbeeld om het grondwater aan te vullen. Of om onze tuinen of het gemeentelijk groen van water te voorzien. Dan gebruiken we minder drinkwater en voorkomen we verdroging.

Soms is regenwater niet schoon genoeg. Regenwater kan namelijk op de grond vervuild raken. Bijvoorbeeld op een drukke straat, waar vervuiling van auto’s zich mengt met het regenwater. We willen niet dat dit vieze regenwater in de natuur terecht komt. Daarom voeren we regenwater van bijvoorbeeld drukke wegen en industrieterreinen wel af via de riolering. Soms doen we dat met een speciaal soort riolering (verbeterd gescheiden stelstel): alleen het eerst gevallen regenwater gaat via de riolering naar de waterzuivering. Dat regenwater spoelt de vervuiling weg. Het regenwater dat daarna komt is wel schoon en hoeft niet naar de zuivering.