Risicogestuurd beheer

In Enschede werken we volgens de systematiek van risicogestuurd beheer. Dat betekent dat we beslissingen over waar en hoe we aan de slag gaan nemen op basis van mogelijke risico’s. Om te bepalen welke risico’s we niet accepteren, gebruiken we een risicomatrix.

Op welke locaties zijn maatregelen nodig?

Vijf jaar geleden is besloten om locaties met een ‘extreem hoog’ of ‘zeer hoog’ risico aan te pakken. Met behulp van de risicomatrices ‘Rioolvervanging’, ‘Regenwateroverlast’ en ‘Grondwateroverlast’ zijn locaties bepaald met een te hoog risico. Het grootste deel van deze locaties is ondertussen aangepakt.

We hebben besloten dat de acceptatiegrens wordt verlaagd naar risico ‘matig’. De huidige situatie is met behulp van de risicomatrices getoetst aan de bijgestelde acceptatiegrens. De locaties die nu nog een te hoog risico hebben, zijn te zien op de kaart. Tussen nu en 2050 pakken we deze locaties aan.

Hier kan deze kaart als viewer bekeken worden: Geoportaal Enschede.

De risicomatrices voor de thema’s hitte en droogte zijn nieuw. Op dit moment is nog niet bekend welke plekken in de gemeente voor hitte en droogte niet voldoen aan de risicoacceptatiegrens. Voorlopig kiezen we om de thema’s hitte en droogte te onderzoeken en eventueel aan te pakken op het moment dat we een gebied klimaatbestendig gaan inrichten. In de komende jaren willen we voor deze thema’s ervaring opdoen met de aanpak van risicogestuurd beheer.