Regenwater

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzamelen en afvoeren van water dat vanuit de lucht op openbaar terrein valt. Dat water kan vallen in de vorm van regen, sneeuw en hagel. Dat noemen we ook wel hemelwater, maar wij spreken in dit plan van regenwater.

Er zijn verschillende manieren waarop gemeentes regenwater afvoeren.

  • Een gemengd riool voert regenwater en afvalwater met hetzelfde riool af naar de waterzuivering.

  • Een gescheiden riool voert regenwater en afvalwater apart van elkaar af in een eigen buis. Het schone regenwater blijft op of dicht bij de plek waar het valt en gaat niet naar de waterzuivering. Daar kan het langzaam in de bodem trekken (infiltreren) of naar vijvers, sloten of beken geleid worden. Gescheiden inzamelen is beter voor de omgeving: water blijft in de omgeving, waardoor de natuur groener blijft en er minder snel verdroging ontstaat. Bovendien voorkomen we dan dat schoon water naar de rioolwaterzuivering gaat.

Bedrijven en bewoners moeten eigenlijk eerst het regenwater dat op hun terrein valt zelf verwerken. Dit kan bijvoorbeeld door het in de bodem te laten trekken. Als dat met een goede reden niet lukt, moeten zij het regenwater gescheiden van het afvalwater aanbieden aan het gemeentelijk riool. Dit geldt voor alle nieuwbouw en bestaande bouw, behalve als het afvalwater en regenwater van  de bestaande bouw al bij de aanleg werd afgevoerd naar het gemengde riool.

Als we gebieden opnieuw inrichten (herontwikkelingen) zullen we altijd een gescheiden riolering aanleggen. Ook nieuwe bedrijventerreinen krijgen een gescheiden rioolstelsel. Bij het vernieuwen van de gemengde riolering die op een paar bedrijventerreinen nog voorkomen, onderzoeken we of het omzetten naar een (verbeterd) gescheiden riool de kosten en moeite waard zijn. Bij het onderdeel Klimaatbestendig inrichten gaan we hier verder op in.

Lees meer over regels rondom regenwater (externe link).