Groenblauwe structuren

Het (terug)brengen van groenblauwe structuren in de stad verbetert de beleving van water en draagt bij aan een klimaatbestendige inrichting. Wanneer het hard regent vangen beken, vijvers en wadi’s het water op. Beetje bij beetje kan het water ter plekke de grond inzakken. Het teveel aan water wordt door de beken afgevoerd de stad uit. De aanleg van die groenblauwe structuren doen we zo veel mogelijk binnen bestaande projecten, zoals (her)ontwikkelingsprojecten, groot onderhoud aan wegen, rioolvervangingen en andere activiteiten in de openbare ruimte.

Onderstaande kaart geeft aan waar groenblauwe structuren in Enschede in de toekomst mogelijk zijn.

Hier kan deze kaart als viewer bekeken worden.

Dit is een ‘levende’ kaart die we steeds bijwerken met de nieuwe ontwikkelingen binnen de stad. Nieuwe mogelijkheden voegen we toe en daar waar hindernissen ontstaan zoeken we naar andere oplossingen.

Binnenkort maken we ook een kaart waarop de samenhang van de waterstructuren tussen deelgebieden en de verbinding met de blauw/groene structuren duidelijk wordt. Deze kaart is een uitgangspunt bij elke (her)inrichting.