Wettelijke kaders

Bij het uitvoeren van haar gemeentelijke watertaken volgt de gemeente de wetten en regels van de nationale overheid. Hierin staat beschreven wat de gemeente móet doen en aan welke doelen we meewerken. De belangrijkste nationale wetten en plannen voor dit Water- en Klimaatadaptatieplan zijn:

Ook volgen we de Kaderrichtlijn water. Die gaat over de kwaliteit van het water in onze beken en ander oppervlaktewater (zoals rivieren en meren). Kort gezegd is het doel die kwaliteit zo goed mogelijk te hebben en houden.

De Waterwet

In de Waterwet staan de regels en afspraken over het zorgen voor het oppervlaktewater (zoals rivieren en meren) en grondwater. Daarnaast zorgt deze wet ervoor dat de taken van de gemeente in goede samenwerking worden uitgevoerd. Dit gaat over de taken op het gebied van water en de inrichting van de gemeente. De Waterwet geldt tot de Omgevingswet ingaat.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de Waterwet (externe link).

In de Waterwet zijn de gemeentelijke zorgplichten vastgelegd. Gemeentes in Nederland hebben een zorgplicht (plicht om te zorgen) op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater. Lees hier verder over de taken die we hebben op het gebied van water. We zijn verplicht om de manier waarop wij dat doen, vast te leggen in een document. Voorheen deden we dit in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Nu doen wij dat in de opvolger van het GRP, het Water- en Klimaatadaptatieplan. De evaluatie van het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 kunt u hier vinden.

De omgevingswet

In 2022 gaat de Omgevingswet in (naar verwachting). Deze wet maakt bestaande wetten voor onze leefomgeving eenvoudiger. Gemeentes en andere overheden voegen alle regels over de omgeving waarin we leven samen. De regels worden hierdoor duidelijker voor inwoners en bedrijven. Ook maken we één plan voor de richting die we op willen met de leefomgeving (visie). Er is straks dus één visie voor onderwerpen als natuur, ruimtelijke ordening, water en klimaat, milieu en verkeer en vervoer. Dit verbetert de samenwerking in het uitvoeren van taken tussen deze (beleids)onderwerpen. De Omgevingswet heeft daarnaast veel aandacht voor participatie: inwoners en bedrijven denken mee over de doelen, regels en de uitvoering van die regels.

Video

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

De Omgevingswet is er nu nog niet, maar we bereiden ons er al wel op voor. We maken nu plannen voor water en klimaat in onze gemeente. Die plannen krijgen straks een plekje in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en het Omgevingsprogramma.

    • Het hoofdstuk “Wat willen we?” wordt meegenomen bij het schrijven van de Omgevingsvisie.

    • De hoofdstukken “Hoe gaan we er komen?” en “Wat hebben we nodig?” worden straks onderdeel van het Uitvoeringsprogramma.

    • Alle regels en verordeningen zullen terechtkomen in het Omgevingsplan. Deze regels staan in Bijlage 3.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer: we krijgen zwaardere regenbuien, langere en hetere hittegolven en langere perioden van droogte. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat zorgt voor risico’s voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is erg belangrijk dat Nederland zich aanpast aan de veranderingen in het weer. Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo’n 70 miljard euro in de periode tot 2050.

Nederland heeft een plan gemaakt om goed om te gaan met de veranderingen in het weer. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat hoe we met zijn allen zorgen dat er zo min mogelijk schade ontstaat. Bekijk de video-uitleg (externe link) voor meer uitleg over het plan.