Doelen voor water en klimaat

Het bereiken van de doelen kunnen we als gemeente niet alleen. Maar 40 procent van het Enschedese terrein is eigendom van de gemeente. Alleen in die gebieden kunnen wij aan het werk. Het aanpassen van de andere 60 procent van Enschede moet dus gedaan worden door de eigenaren van die gebieden. Dat zijn inwoners, ondernemers en organisaties zoals woningbouwcorporaties. Zij zijn dus heel belangrijk in de aanpak van wateroverlast, verdroging en problemen door hitte. Wij moeten ervoor zorgen dat bewoners meer aandacht krijgen voor water en het weer van de toekomst. Ook moeten we laten zien welke oplossingen zij zelf kunnen toepassen om overlast van water, droogte en hitte tegen te gaan.

Daarnaast is het belangrijk dat inwoners weten hoe zij het grondwater en oppervlaktewater schoon kunnen houden. We moeten mensen uitleggen dat het beter is als ze zwerfafval en hondenpoep opruimen, hun auto’s wassen in de wasstraat in plaats van op straat en ze geen chemische middelen tegen insecten en onkruid in de tuin gebruiken.