Acceptabele risiconiveaus

In Enschede werken we volgens de systematiek van risicogestuurd beheer. Dat betekent dat we beslissingen over waar en hoe we aan de slag gaan nemen op basis van mogelijke risico’s. Om te bepalen welke risico’s we niet accepteren, gebruiken we een risicomatrix.

Onze manier van risicogestuurd beheer sluit goed aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

In ons beleid lag tot nu toe de acceptatiegrens bij ‘hoog risico’. In 2020 en 2021 vonden in Enschede klimaatdialogen plaats. We spraken met allerlei vertegenwoordigers uit de samenleving over de gevolgen van het veranderende klimaat. Hieruit bleek dat men ‘matig’ een acceptabel risiconiveau vindt. Daarom hebben we besloten dat de acceptatiegrens omlaag moet en ook een ‘hoog risico’ niet acceptabel is. Inmiddels zijn de meeste plekken met een ‘zeer hoog risico’ aangepakt. Tussen nu en 2050 nemen we maatregelen op plekken waar de risico’s ‘hoog’ zijn.  

Uiterlijk elke zes jaar brengen we de kwetsbare plekken opnieuw in beeld net zoals in het landelijk beleid. Op basis van een dialoog kunnen we het risicoacceptatieniveau beoordelen. Met deze beoordeling wordt daarna opnieuw bepaald of er locaties zijn met te hoge risico’s. Daar zouden dan maatregelen nodig kunnen zijn.