Afstemming met andere programma’s en plannen

Het Water- en Klimaatadaptatieplan staat niet op zichzelf. Het is een uitwerking voor de komende vijf jaar van de Watervisie Enschede 2013 - 2025. Er is overlap met andere plannen van de gemeente, bijvoorbeeld de plannen voor groen, bodem en ondergrond, voor warmteleidingen en de inrichting van nieuwe woonwijken. We zorgen dus dat plannen die met elkaar te maken hebben zoveel mogelijk op één lijn zitten. Daardoor werken we vanuit verschillende onderwerpen (zoals water, klimaat, groen, wegen) samen aan onze omgeving, in plaats van ieder voor zich. De afstemming met het Groenambitieplan, de Visie Bodem en Ondergrond en de Visie Landelijk Gebied zijn daar voorbeelden van. In het Water- en Klimaatadaptatieplan staat dat we graag meer groen willen, omdat dat bijdraagt aan klimaatadaptatie. In het Groenambitieplan staat waaraan dat groen nog meer bijdraagt en welk groen we dan precies willen.

Ook met organisaties buiten de gemeente stemmen we onze plannen af. Het Water- en Klimaatadaptatieplan sluit bijvoorbeeld aan bij de Watervisie 2050 van Waterschap Vechtstromen.