Water verbindt

“Water verbindt” is de titel van de watervisie Enschede 2013-2025. Daarin is de Enschedese visie op water samengevat in zes punten:

  1. Waar het kan wordt regenwater afgekoppeld van het gemengde riool, maar stroomt het in de grond of in het oppervlaktewater;

  2. De beleving van natuur en water in Enschede wordt beter door water te laten in de omgeving;

  3. Water in de buitenruimte wordt zoveel mogelijk gebruikt voor het opvangen van extreme regenbuien. En ook om bij warme perioden de stad te verkoelen;

  4. Het deel van de (woon)kosten voor water blijft onder controle;

  5. Enschedeërs gaan zuiniger en slimmer met water om. Ook zijn ze meer betrokken bij het water in de stad;

  6. De waterpartners zorgen samen voor genoeg water van een goede kwaliteit in Enschede.