Waarover gaat het Water- en Klimaatadaptatieplan?

De gemeente Enschede werkt samen met inwoners, ondernemers en partners aan een stad waar iedereen graag wil zijn en (ver)blijven. In dit Water- en Klimaatadaptatieplan leest u hoe we omgaan met ons water en  onze riolering en wat we doen om de gemeente Enschede voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Water is belangrijk in ons leven en in onze omgeving. Daarom heeft de gemeente bepaalde verantwoordelijkheden en taken op het gebied van water. Deze staan beschreven in dit plan. Het veranderende klimaat heeft op verschillende manieren effect op ons water. Na hevige regenbuien is er bijvoorbeeld soms te veel water, in droge hete zomers te weinig. Daarom neemt klimaatadaptatie ook een belangrijke plek in dit plan.

Het Water- en Klimaatadaptatieplan beschrijft wat wij doen om Enschede die aantrekkelijke duurzame groene stad te maken waar iedereen fijn kan wonen en werken. Nu en in de toekomst.