Enschede bereidt zich voor op extreem weer

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daardoor verandert ons klimaat: dat noemen we klimaatverandering. In de toekomst wordt het weer steeds extremer. In de zomer wordt het vaker heet en droog. Hittegolven zullen vaker voorkomen en langer duren. Ook komen zeer zware regenbuien vaker voor. De kans op overlast door water neemt toe, omdat al dat water tegelijk niet snel genoeg kan worden opgevangen en afgevoerd door riolen en beken. Ook wordt de kans op verdroging van de grond steeds groter en krijgen we vaker te maken met nadelen van de warmte.

*klik op de nummers in het plaatje hieronder voor uitleg

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Hoe gaan we om met het veranderende klimaat:

Voorkomen en aanpassen

In Nederland doen we ons best om goed om te gaan met het veranderende klimaat. Dat doen we op twee verschillende manieren:

  • Mitigatie:
    We doen ons best om de opwarming van de aarde zo laag mogelijk te houden, dat noemen we (klimaat)mitigatie. Minder aardgas gebruiken of meer in elektrische auto's rijden zijn hier voorbeelden van.

  • Adaptatie:
    Daarnaast nemen we maatregelen om ons aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat noemen we (klimaat)adaptatie. Minder stenen en meer groen zijn voorbeelden van klimaatadaptatie. In dit Water- en Klimaatadaptatieplan gaat het over adaptatie.

Lees hier meer over de stijging van de temperatuur in Twente (externe link).

In Nederland, dus ook in Enschede, willen we de gevolgen van extreem weer zo klein mogelijk houden. We passen daarom onze omgeving aan. We doen dit volgens de aanpak van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) Dit houdt in dat elke gemeente in Nederland de gevolgen van extreem weer in beeld brengt. Voorbeelden hiervan zijn wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Daarna kijken ze wat ze wel en niet acceptabel vinden en waarmee ze aan de slag willen gaan.

Alle overheden samen hebben het doel om in 2050 klaar te zijn voor  extremer weer. Om dat te bereiken houden we rekening met klimaatverandering bij elke aanpassing binnen de gemeente. We hebben in 2020 een belangrijke stap gezet voor het bereiken van ons doelen: we hebben de gevolgen van extreem weer samen met de andere Twentse gemeenten in beeld gebracht. Via onderstaande knop kunt u de kaarten van Enschede bekijken.

Daarna zijn we in gesprek gegaan met inwoners en bedrijven. Dat deden we in klimaatdialogen. Dit zijn gesprekken waarin wordt gesproken over klimaatverandering en over welke gevolgen van extreem weer we wel en niet acceptabel vinden. Want juist voor die gevolgen zijn oplossingen nodig.