Afvalwater

We zorgen voor het verzamelen en afvoeren van al het afvalwater binnen de bebouwde kom van onze gemeente. Dit betekent al het afvalwater van huizen, of een mengsel daarvan met afvalwater van bedrijven. We doen dit door het aanleggen en onderhouden van riolering. Er zijn verschillende soorten riolering.

In sommige gebieden is de riolering gemengd: in dit type riool wordt zowel afvalwater als regenwater opgevangen en afgevoerd.

De gemeente zorgt voor (vuilwater)riolering vanaf de grens van de grond van een woning of bedrijf. Het afvalwater gaat  naar de rioolwaterzuivering in Enschede West, of in Glanerbrug, waar het wordt schoongemaakt. Het schoonmaken van het water is een taak van het waterschap Vechtstromen.

In gebieden buiten de bebouwde kom verzamelen we alleen huishoudelijk afvalwater onder bepaalde voorwaarden.

In bijlage II leest u hoe we omgaan met afvalwater in het buitengebied.

Lees meer over regels rondom afvalwater (externe link).