Klimaatadaptatie

Het weer in Nederland wordt extremer. We hebben bijvoorbeeld vaker lange hete en droge periodes, afgewisseld door extreme regenbuien. Dit extreme weer kan zorgen voor wateroverlast, verdroging en warmteklachten bij mens en dier (ook wel “hittestress” genoemd). Dat leidt tot risico’s voor de leefbaarheid, voor onze economie, voor onze gezondheid en voor onze veiligheid. De verwachting is dat het weer in de toekomst steeds extremer wordt. Om ervoor te zorgen dat we dán ook prettig kunnen wonen, werken en onze vrije tijd kunnen doorbrengen in Enschede, moeten we ons aanpassen aan dat extreme weer. Dat noemen we klimaatadaptatie. We passen onze omgeving dus aan, aan de veranderende weersomstandigheden.

De gevolgen van klimaatverandering zijn voor heel Twente in beeld gebracht. Klik hier om de kaarten van Enschede te bekijken. 

Het KNMI berekende voor heel Nederland een aantal mogelijkheden hoe de toekomst van het weer eruit kan zien.

Wateroverlast

Door de grote hoogteverschillen in Enschede stroomt regenwater naar de lagere delen. Als het heel hard regent, kan de riolering zoveel water tegelijk niet aan. Op die plekken kan daardoor wateroverlast ontstaan. Het water komt op straat te staan en stroomt soms zelfs bij huizen naar binnen. De stad heeft er in de afgelopen jaren veel meer stenen bijgekregen in de vorm van gebouwen, straten, stoepen en tuinen met tegels. Er is nu te weinig ‘blauw’ (beken en vijvers) om water op te vangen en af te voeren. En er is te weinig ‘groen’ (ruimte) waar het water de grond in kan zakken.

Het veranderende klimaat kan ook de grondwateroverlast verhogen. De voorspelling is dat we nattere winters krijgen. Hierdoor kunnen de grondwaterstanden hoger worden.