Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties

De betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties is heel belangrijk om Enschede voor te bereiden op het klimaat van de toekomst. Zij kunnen namelijk door zelf maatregelen te nemen hun pand en terrein minder kwetsbaar maken voor extremer weer. Met communicatiecampagnes en subsidies moedigen we deze groepen hiertoe aan.

*klik op de nummers in het plaatje hieronder voor uitleg

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Communicatiestrategie

De communicatiestrategie is erop gericht om mensen ontvankelijk te maken voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op eigen terrein. Op het moment dat het nemen van maatregelen aan de orde komt, zijn ze geneigd om in actie te komen en kunnen zij hun pand of perceel aanpassen. Dat moment kan zijn als ze de tuin gaan aanpakken. Of wanneer ze een nieuw bedrijf gaan bouwen, panden gaan renoveren of als ze een aanbod krijgen van de gemeente. Aan de ene kant maken we mensen bewust van de gevolgen van extreem weer voor hun leefomgeving. Aan de andere kant geven we ze kennis en ideeën mee om zelf aan de slag te gaan.

Met onze communicatie sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande projecten. Bijvoorbeeld in het project Stadsbeek moedigen we bewoners aan om het regenwater van de riolering af te koppelen. En in het project GroenBlauw Twekkelerveld gaan we met bewoners in gesprek zodat zij op eigen terrein ruimte maken voor water en hun tuinen vergroenen.

Het is belangrijk om goede voorbeelden van klimaatadaptatie te laten zien. We vertellen op zoveel mogelijk manieren en zo vaak mogelijk over de klimaatadaptieve projecten van gemeente en particulieren Hiermee wordt de nieuwe (klimaatadaptatieve) norm gesteld en zorgen we dat klimaatadaptatie vanzelfsprekend wordt.

We praten over een aantrekkelijk vooruitzicht. Klimaatadaptatie gaat over leefbaarheid. Enschede moet een stad zijn én blijven waar het fijn vertoeven is. Daarbij presenteren we ‘klimaatadaptatie in Enschede’ als een merk. We willen dat het merk bekend wordt. En dat mensen het merk omarmen. We willen ook dat mensen samenhang zien in alles wat we met ze delen. Omdat alle klimaatadaptieve projecten en maatregelen te maken hebben met óf het opvangen, vasthouden en afvoeren van water, óf het vergroenen van het perceel leggen we de nadruk op vergroening en verblauwing. Het overkoepelende merk is dan ook GroenBlauwEnschede (externe link).

Subsidies

We willen zorgen dat mensen zelf klimaatadaptieve aanpassingen op hun eigen terrein gaan doen. Bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater van de riolering of de aanleg van een groen dak. Om hen te ondersteunen in de kosten stellen we subsidies (ook wel bijdrageregelingen genoemd) op.