De drie taken van de gemeente op het gebied van water

Elke Nederlandse gemeente heeft drie taken op het gebied van water. Voor deze taken hebben de gemeenten een zorgplicht: ze zijn verplicht om te zorgen dat zaken rondom water goed geregeld zijn. Ze hebben een afvalwaterzorgplicht, hemelwaterzorgplicht (of: regenwaterzorgplicht) en grondwaterzorgplicht (externe links). Die vormen de basis van het beleid over water binnen de gemeente. Ook in gemeente Enschede.

Die vormen de basis van het beleid over water binnen de gemeente.

Wie is verantwoordelijk voor welk water?

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzamelen en afvoeren van regenwater dat op openbaar terrein valt en afvalwater. Wat grondwater betreft heeft de gemeente een zorgplicht voor het grondwater in het openbare gebied binnen de bebouwde kom (waterwet artikel 3.6). Het grondwater in de grond van een andere eigenaar, is de verantwoordelijkheid van die eigenaar.

Het waterschap zorgt voor het schoonmaken van afvalwater, voor het grondwater in het buitengebied en voor het oppervlaktewater (zoals sloten en vijvers). Voor ons drinkwater wordt gezorgd door de provincie en het drinkwaterbedrijf, in Enschede is dat Vitens. Samen zijn zij verantwoordelijk voor voldoende drinkwater, nu en in de toekomst. De provincie zorgt ervoor dat er voldoende plaatsen zijn waar water opgepompt kan worden om drinkwater van te maken. Vitens maakt van dit water  schoon drinkwater en levert dit naar inwoners, bedrijven en organisaties. Meer informatie over de taken van de verschillende overheden in het beheer van water vindt u hier.