Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren. Dus, op het regenwater na, al het water dat je buiten ziet. Het oppervlaktewater in de gemeente Enschede wordt beheerd en onderhouden door vier partijen:

  • Rijkswaterstaat beheert het kanaal.

  • De provincie ziet toe op de kwaliteit van oppervlaktewater waarin gezwommen mag worden.

  • Waterschap Vechtstromen beheert de meeste wateren op het platteland en veel water in woongebieden.

  • De gemeente beheert de rest van de vijvers en andere typen oppervlaktewater in woongebieden.