2.1 Enschede is al groen

Enschede is al een groene stad met prachtige groene dorpen. Dat is ook goed te zien als je kijkt naar de luchtfoto van Enschede. We hebben een prachtig groen buitengebied, een landschapspark. Via de wiggen, landgoederen, buitenplaatsen, oude erven en de parken, een soort groene vingers, reikt dat landschap tot ver in de stad. Daardoor is groen altijd dichtbij voor de inwoners van Enschede. Of je nu in de stad of één van de dorpen woont.

Ook de historische radialen en de Singel met een kenmerkende groene middenberm zijn karakteristiek voor de structuur. Deze structuren dragen niet alleen bij aan de identiteit van Enschede, maar ze vertellen ook het verhaal van de cultuurhistorie van Enschede. Met bijvoorbeeld de ligging op de stuwwal, het vroegere potstalsysteem met de essen (met daarbij de Usseleres als unieke grote krans-es) en het textielverleden met de parken en groene landgoederen en buitenplaatsen. De realisatie van de Singel, als nieuwe ring door een bestaande stad is een voorbeeld van de veerkracht en het innovatieve vermogen van de grootste stad van Overijssel. Denk ook aan de groene omgeving van de Universiteit Twente en het nieuwe Koningsplein voor de ingang van het ziekenhuis. In het dagelijkse beheer en onderhoud wordt hard gewerkt om Enschede groen te houden en door herinrichtingen zoals het Fazantplein en de Oldenzaalsestraat zijn we al op de goede weg. Een internationale index bevestigt het beeld van die groene stad: “Enschede is de groenste stad van Nederland”. Ook op het gebied van bijvoorbeeld de biodiversiteit doen we het niet slecht. Zo zijn we in 2020 ook nog genomineerd voor de titel bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Prestaties waar we best trots op mogen zijn en het biedt kansen om ons verder als groene stad te profileren!

Bestaand groen Enschede