Samenvatting in beeld en woord

Een Groenambitieplan voor Enschede

Enschede als een groot groen park, met ruimte voor mens, plant en dier; dat is onze droom! Dat willen we bereiken door bestaand groen te verbeteren, en door nieuwe bloemen, planten en bomen toe te voegen. In dit plan vertellen we hoe we dat kunnen doen, en welke keuzes we daarvoor moeten maken. Maar ook met wie we dit willen doen, want dit kunnen we alleen met elkaar waarmaken! Ons plan gaat vooral over de bebouwde kom in Enschede en in de dorpen eromheen. Voor het gebied buiten de bebouwde kom bestaat al een plan: de “Visie landelijk gebied”. Ons plan sluit ook aan op het “Water- en Klimaatadaptatieplan”. In dat plan staat namelijk hoe we moeten vergroenen om de verandering van het klimaat aan te kunnen.

De droom: Enschede één groot groen park

Enschede is een groot groen park. Een groene stad, met groene dorpen. Vanuit het groene buitengebied loop je via groene parken en straten zo de groene binnenstad in. Je herkent er veel van vroeger. Stadsbeken, groene Singels en oude bomen. De bomen houden de stad en de dorpen lekker koel in de zomer. De beken vangen het regenwater op. Ook de woonwijken zijn groen. Mensen vervangen schuttingen en hekken door bomen en hagen. Ook bedrijven vergroenen hun gebouwen en tuinen. Hierdoor krijgen niet alleen mensen, maar ook planten en dieren alle ruimte in en rondom Enschede.

Enschede moet van groen naar groener

Enschede is al groen, maar het moet nog groener. We willen namelijk een aantrekkelijke, duurzame stad zijn met schone lucht en blije inwoners. Nu én later. Vergroenen gaat niet vanzelf. Op korte termijn zijn daarom banen nodig voor het aanleggen van het groen, en op lange termijn voor het onderhouden hiervan. Dat is dus goed voor de werkgelegenheid in onze stad! Meer groen zorgt er ook voor dat we minder last hebben van hitte en regenwater. En dat er schone lucht is om in te ademen. We moeten ook meer soorten groen aanplanten. Dat is niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk voor dieren en insecten. Die zijn hard nodig om bijvoorbeeld plagen te voorkomen. Er is nog werk aan de winkel om deze prachtige groene droom waar te maken.

Wat ons te doen staat

Het groen en de natuur die we nu hebben moeten we beschermen en goed verzorgen. Het gaat dan om bomen, houtwallen en bossen. Ze laten ons het oude Enschede zien, maar zorgen ook voor meer diersoorten. Daarnaast moeten we het groen beter gebruiken (benutten). Bijvoorbeeld om regenwater op te vangen, en om de stad koel te houden in hete zomers. Maar ook om te sporten, spelen en om uit te rusten. Tenslotte moeten we groener gaan bouwen. Bijvoorbeeld door groene daken op huizen te leggen. Maar ook door bij nieuwbouw meer groen aan te leggen, en verlaten terreinen (tijdelijk) te vergroenen.

Groenstructuurkaart

Hoe dat eruit ziet op de kaart

In onze droom lopen de groene stad en het buitengebied in elkaar over. Natuurgebieden buiten de stad lopen door in de bebouwde kom. In de bebouwde kom zien we veel parken. Daar ontmoeten mensen elkaar, en zien we nog iets terug van de textielgeschiedenis en de landgoederen van vroeger. De belangrijkste straten in en rondom Enschede herken je aan hun bomen en planten. Ook in de binnenstad zien we overal bomen en groene pleinen. Bedrijfspanden, huizen en parkeergarages hebben groene daken en tuinen. Al het groen in de stad en de dorpen is met elkaar verbonden. Daardoor kunnen dieren van de ene naar de andere kant van de stad komen. En kunnen wij wandelend, fietsen of hardlopend genieten van een prachtige omgeving waarin we tot rust komen.

Van groene droom naar groene actie

We kunnen het alleen samen! We hebben de hulp van inwoners, scholen, ondernemers, bedrijven en woningcorporaties hard nodig om onze droom waar te maken. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en maken we deze partners enthousiast om hetzelfde te doen. Daarnaast moeten we onze plannen samen met onze inwoners vertalen naar buurten en dorpen. Ook moeten we nog keuzes maken over de volgorde waarin we de onderdelen van het plan gaan uitvoeren. En wat dit mag kosten .