Samenvatting in beeld en woord

Enschede als een groot groen park, met ruimte voor mens, plant en dier; dat is onze droom! Dat willen we bereiken door bestaand groen te verbeteren, en door nieuwe bloemen, planten en bomen toe te voegen.

Inleiding

Het bereiken van de droom en het vergroenen van Enschede kunnen we niet alleen. Dat moeten en willen we samen doen met inwoners, ondernemers en instellingen.

1. De droom: Enschede als groot groen park voor mens, plant en dier

In dit deel leest u onze droom voor een groener Enschede. De droom wordt hieronder beschreven. Na dit hoofdstuk vertellen we waarom en hoe we samen deze droom de komende jaren werkelijkheid willen maken.

2. Enschede moet van groen naar groener

Waarom dromen we over een groener Enschede? Vergroenen van de stad is een voorwaarde voor een leefbare aantrekkelijke en gezonde stad. Dit zoals we in hoofdstuk 1 ook al in de droom en de nachtmerrie hebben geschetst.

2.1 Enschede is al groen

Enschede is al een groene stad met prachtige groene dorpen. Dat is ook goed te zien als je kijkt naar de luchtfoto van Enschede. We hebben een prachtig groen buitengebied, een landschapspark.

2.2 Enschede moet groener

Het is noodzakelijk dat we Enschede verder vergroenen. Ook in de vijf opgaven voor Enschede die in 2018 zijn vastgelegd blijkt de noodzaak tot vergroenen.

2.3 De groene opgave: kwalitatief vergroenen

We weten nu wat het belang van groen is, waarom we verder moeten vergroenen en hoe we de toekomst van Enschede op het gebied van groen graag zien (de droom). Dromen is mooi en nodig voor inspiratie, maar de werkelijkheid is weerbarstiger.

3. De groene principes

We hebben een opgave om Enschede verder kwalitatief te vergroenen.

3.1 Beschermen

Het is belangrijk het waardevolle groen in Enschede te beschermen en te behouden. We moeten in de eerste plaats koesteren wat we al hebben en het bestaande groen goed beschermen en verzorgen.

3.2 Benutten

Groen heeft veel waarde en kan veel betekenen voor mens, plant en dier. We maken daarom bewuste keuzes om de verschillende functies die het bestaande en nieuwe groen kan hebben beter te benutten.

Toon meer resultaten