4. Principes op kaart 

Een robuuste groenstructuur die identiteit geeft aan Enschede

In hoofdstuk 3 zijn de principes besproken van waaruit we Enschede kwalitatief vergroenen om dichter bij onze droom van Enschede als één groot groen park te komen. In dit hoofdstuk geven we de ruimtelijke vertaling op hoofdlijnen van de groene principes. Het betreft dus al een deel van het droombeeld: hoe we de groenstructuur uiteindelijk graag zien om dichter bij onze droom te komen.

We beperken ons daarbij tot de hoofdlijnen, waarbij op een later moment nog nadere detaillering op buurtniveau nodig is.                                                                                                                            

De groene structuren van Enschede

De robuuste groenstructuur is de krachtige groene fundering van waaruit we verder bouwen aan een groener Enschede tot in de kleinste haarvaten (straten, tuinen en gebouwen) van onze stad. De groene lobben brengen het buitengebied tot dicht in het dan groene centrum van de stad en daarmee is groen voor elke inwoner bereikbaar. De stadsparken en landgoederen zijn groen erfgoed van een rijk textielverleden en unieke plekken voor ontmoeting, ontspanning en vertier. Via doorgaande, groene structuren, routes en beken verbinden we alles aan elkaar voor mens plant en dier. Veel groene plekken zijn daarbij uniek, vertellen een eigen verhaal en hebben een eigen uitstraling. Zo zijn ook de parken uniek en hebben een eigen identiteit. Door die variatie, uitstraling en achtergrond zorgt een heldere groenstructuur ook voor oriëntatie, identiteit en herkenbaarheid in Enschede.

De groenstructuur bestaat uit meerdere onderdelen. Voor elk onderdeel volgt een beschrijving van de kenmerken en een aantal kansen voor het versterken van de groenstructuur. Deze kansen sluiten aan op de drie groene principes bouwen, benutten en beschermen. De vier hoofdonderdelen van de groenstructuur zijn:

 • 4.1 Stad en land: de verbinding tussen de stad en het buitengebied voor zowel mens als dier wordt gewaarborgd door de wiggen/stadsrandzone en ecozones.

  • De wiggen/stadsrandzone

  • De ecozones

 • 4.2 Groene gebieden: groene plekken waar mens en dier kunnen rusten, ontmoeten en bewegen.

  • Parken: Stadsparken en gedenkparken

  • Sportparken

 • 4.3 Groene Lijnen: deze lijnvormige elementen vormen samen een herkenbaar netwerk.

  • De Singel

  • Hoofdwegen met bomenlanen

  • Spoorlijn met beplanting

  • Groen netwerk door de wijken

  • Groenblauwe structuren

 • 4.4 Buurt-, wijk en dorpsgroen, groen in de directe leefomgeving (wonen en werken), waarbij we vier gebieden onderscheiden:

   • Centrum

   • Groen in woonwijken

   • Bedrijventerreinen

   • Groene dorpen