2. Enschede moet van groen naar groener

Waarom dromen we over een groener Enschede? Vergroenen van de stad is een voorwaarde voor een leefbare aantrekkelijke en gezonde stad. Dit zoals we in hoofdstuk 1 ook al in de droom en de nachtmerrie hebben geschetst. Groen in de stad is enorm belangrijk voor bijvoorbeeld de biodiversiteit, klimaatadaptatie, identiteit van de stad en de gezondheid van de inwoners.

Daarbij zien we:

  • 2.1 Enschede is nu al groen: Enschede is een groene stad en heeft een prachtig landelijk gebied. Beide met een sterke groene identiteit. Daarbij vertelt het groen het verhaal van Enschede, zowel vanuit de cultuurhistorie, als vanuit het heden en de toekomst. Enschede is groen en daar mogen we trots op zijn!

  • 2.2 Enschede moet groener: Vanuit het belang van groen voor Enschede en de vijf opgaven van Enschede zien we noodzaak om nog verder te kwalitatief te vergroenen.

  • 2.3 We hebben een vergroeningsopgave: Deze opgave is het verschil tussen onze groene droom en de feitelijke situatie, zoals Enschede nu is. De opgave is minder groot in het groene buitengebied dan in andere delen van Enschede, zoals het centrum van de stad. We moeten Enschede samen vergroenen: inwoners, ondernemers, instellingen en de overheid, zoals de gemeente. Maar tegelijkertijd ook in samenhang met bestaand beleid en visies, de hiervoor genoemde opgaven van de stad en rekening houdend met wet- en regelgeving.