Deel 2 – Achtergrondinformatie bij het plan

In dit onderdeel vindt u achtergrondinformatie bij het Groenambitieplan Enschede. Het gaat om: