2.2 Enschede moet groener

Het is noodzakelijk dat we Enschede verder vergroenen. Ook in de vijf opgaven voor Enschede die in 2018 zijn vastgelegd blijkt de noodzaak tot vergroenen. Dit zijn de hoofdopgaven die vanuit het gemeentebestuur zijn benoemd om Enschede aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden en te maken. De opgaven zijn:

De vijf opgaven van Enschede en wat dit betekent voor het groen:

 1. Talent aantrekken en vasthouden
  Waarbij het voor groen gaat om: Het zorgen voor aantrekkelijke groene woonwijken, een bruisende groene binnenstad, via vergroenen de groene identiteit versterken en het zorgen voor een inspirerende groene leefomgeving.

 2. Bereikbaarheid van banen
  Waarbij het voor groen gaat om: Versterken van de mobiliteitsopgaven door te vergroenen en mogelijkheden om in groen te werken en duurzaam te ondernemen.

 3. De inclusieve stad
  Waarbij het voor groen gaat om: Een groene stad met gezonde inwoners, waarin iedereen mee doet en inwoners worden uitgedaagd en verleid om te gaan sporten en bewegen. Met groen om te ontmoeten en verbinden.

 4. De duurzame groene stad
  Waarbij het voor groen gaat om: Biodiversiteit, de stad door vergroenen aanpassen aan klimaatverandering en door groen tegengaan van hittestress.

 5. Goed bestuur
  Waarbij het voor groen gaat om: Samen vergroenen en groen als middel om de participatie en samenwerking te vergroten met de gemeente als betrouwbare partner.

De opgaven van Enschede zijn tot stand gekomen vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en trends met als doel Enschede aantrekkelijker en gezonder te maken en te houden. Met het Groenambitieplan geven we met name invulling aan de opgave ‘duurzame groene stad’. Tegelijkertijd leveren we ook een grote bijdrage aan de andere opgaven.