A. Terugblik: Groen(beleid) Enschede in de afgelopen jaren

In dit hoofdstuk blikken we terug op het groen in Enschede, als input voor het groenambitieplan. Dit doen we op de volgende hoofdonderdelen:

  • Een tijdlijn rond groen in Enschede

  • Een terugblik: wat ging goed en wat kon beter met:

    • Het groenbeleid van de afgelopen periode.

    • De financiën rond groen en de keuzes die daarin zijn gemaakt.

    • Resultaten in de uitvoering.

    • De samenwerking en participatie.

Tijdlijn groen in Enschede

In dit overzicht geven we inzicht in enkele belangrijke momenten rond groen in Enschede.

Terugblik: wat ging goed en wat kon beter?

Wat ging goed en wat kon beter rond het groen in Enschede in de afgelopen jaren? Een beknopt overzicht rond het groen in Enschede op het gebied van beleid, financiën, de uitvoering en het groen: