Bijlage VI - Extra toelichting kostendekkingsplan

Onderstaande tabel toont de afschrijvingstermijnen die wij in onze gemeente hanteren.

Aspect

Economische afschrijvingstermijn

Plannen

4 jaar

Verbetering – civiel

30 jaar

Rioolherstel

10 jaar

Riool relining

30 jaar *

Riool aanleg en vervanging

50 jaar

Maatregelen afkoppelen

30 jaar

Objecten – Elektro en Metingen

10 jaar

Objecten – Mechanisch

15 jaar

Objecten – Bouwkundig

30 jaar

  • 1 voor reliningen vanaf 2022. Voor investeringen (reliningen) tot en met 2021 wordt een economische afschrijvingstermijn van 20 jaar gehanteerd.

Om de rioolheffing ook in de toekomst kostendekkend te houden is de volgende ontwikkeling benodigd:

Jaar/periode 

Stijging rioolheffing (incl. loon- en prijsstijging à 1,6% vanaf 2023)

2021 → 2022 

1,4% (€ 274,40) 

2023 t/m 2026 (planperiode) 

1,6% + 1,0% per jaar 

  • 1 Stijging rioolheffing 2022-2050, inclusief jaarlijkse loon- en prijscorrectie (indexatie à 1,6% per jaar)

Theoretische investering rioolvervanging (prijspeil 2021)