Project Molenstraat: voorbeeld van klimaatbestendig inrichten en opgaven combineren

In de mobiliteitsvisie die in begin 2020 is gemaakt, is de Molenstraat als fietsstraat opgenomen. De Molenstraat is belangrijk in de F35 als verbinding tussen de wijken en onze economische centra. Deze route was eerst ingericht voor de auto, maar wordt nu verbeterd naar een fietsstraat. Dit betekent dat de weg wordt versmald en dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat. Hierdoor zal de verkeersdrukte op deze route naar beneden gaan van 12.000 naar maximaal 4.000 langskomende voertuigen per jaar.

Doordat de straat versmald wordt, ontstaat er meer ruimte voor voetgangers, nieuwe gebouwen en bloemen, planten en bomen. In totaal komt zo’n 20% minder straattegels en komt er zo’n 2700 m2 aan nieuw groen bij. Dat betekent ook. Op een aantal van deze groene plekken leggen we 20 wadi’s aan. Dat zijn verlagingen die water tijdelijk opvangen. De wadi’s in de Molenstraat kunnen samen zo’n 250.000 liter water opslaan.

In de Molenstraat komt niet alleen meer groen maar ook beter groen. Dit vergroot de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende boom- en plantensoorten die aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels). Voor de nieuwe inrichting worden 32 bomen weggehaald en 58 bomen geplant. Zo wordt de Molenstraat een stuk mooier en daardoor prettiger om doorheen te fietsen en wandelen.

Omdat de straat toch opengebroken wordt, grijpen we de kans om ook onder grond dingen de veranderen. We vervangen het gemengde rioolstelsel door een afvalwaterriool en een regenwaterriool. Het regenwaterriool voert het schone water af naar de Roombeek. Verderop in de stad weer komt het schone water dus weer in de natuur terecht.

In de Molenstraat wordt ook een warmtenet aangelegd, in samenwerking met En natuurlijk. Door alle werkzaamheden te combineren is er minder overlast voor de omgeving en is het goedkoper. Het warmtenet wordt aangelegd om het Stadskantoor, de Noordmolen en het Brunningmeijer te verwarmen. Later kunnen er ook nieuwe gebouwen naast het stadskantoor en in het toekomstige Pakhuiskwartier op aansluiten.