De Groene Linie en waterberging Oldenzaalsestraat

Bij zware regenbuien was er vaak wateroverlast in en rond de Oldenzaalsestraat. Deze problemen hebben we aangepakt met aanpassingen onder en boven de grond. Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 is een enorme buis aangelegd die veel water kan opgevangen. Boven de grond is er een groenstrook gemaakt. Daarin zijn wadi’s aangelegd. Dat zijn een soort verlagingen in het groen, die tijdelijk water opvangen. Na de regenbui zakt het regenwater langzaam de grond in of wordt alsnog afgevoerd naar het riool. Daar is dan weer plek voor dat water. De kans op problemen bij hevige regenbuien is nu veel kleiner in en rond de Oldenzaalsestraat. De straat is klaar voor de toekomst en ook nog eens aantrekkelijker door het groen.

Lees meer over dit project: