Stadsbeek Enschede

De wijken Stadsveld en Pathmos zijn de laagstgelegen delen van Enschede. Daardoor is hier veel (grond)wateroverlast. Op de plek waar vroeger een beek liep, wordt nu een nieuwe beek aangelegd: de Stadsbeek. Daarnaast hebben we opvangplekken voor water gemaakt, zoals op het Pinkeltjesplein. Ook zijn er in een aantal straten drainageleidingen aangelegd om het teveel aan grondwater af te voeren.

Het project Stadsbeek in de gemeente Enschede is een goed voorbeeld van de ‘Klimaat Actieve Stad’. We pakken een probleem of wens in een deel van de stad aan en kijken daarbij breder dan alleen naar het probleem of de wens. Dingen die spelen op andere gebieden, zoals veiligheid in het verkeer, de aantrekkelijkheid om er te leven of het aantal verschillende dieren en planten worden ook meegenomen.
In Pathmos en Stadsveld wordt de aanpak van wateroverlast door regen- en grondwater samengenomen met andere wensen. Bijvoorbeeld met het vergroten van de leefbaarheid en verbeteren van de natuur. Ook wordt de veiligheid in het verkeer en de aantrekkelijkheid van de omgeving verbeterd.

Tijdens het project worden bewoners, ondernemers en andere partijen nauw betrokken. Ze denken enthousiast mee over verbeteringen van de wijken en mogelijke oplossingen. We hebben daardoor niet alleen de Stadsbeek aangelegd, maar ook het gebied eromheen beter gemaakt.

Lees meer over dit project: